Home Ervaring Sparringpartner Uitbreiding Relocatie Aan/verkoop

Mediation

Contact  
                   
                   
 

Aan/verkoop

Dit is een zeer specifiek vakgebied dat veel ingewikkelder is dan het maken van een goede begroting. De huisaccountant is meestal goed in het maken van de begroting en het aan- en verkoopspel is echt een vak apart.

Als ondernemer kun je meestal maar twee keer echt onderhandelen met de organisatie, voornamelijk bij de start en afhankelijk van de afspraken bij verkoop.

De insteek kan zeer divers zijn:

1. Extra filiaal:
Soms is de vraag om mee te denken b
ij (m.z. MET) ondernemers die opteren voor een filiaalexploitatie en streven naar 2 of meer vestigingen. Het is van belang om goed na te gaan hoe waar en waarom de ondernemer wil groeien en of dat proces verantwoord is. Een ondernemer die wil groeien moet goed nadenken over zijn expansie en met name over het door hem geambieerde exploitatiemodel.

2. Overdracht in de familiesfeer (naar de volgende generatie):
De zittende, maar ook de opvolgende ondernemer, heeft behoefte aan een realistische kwalitatieve en kwantitatieve toets.
Met andere woorden is mijn zoon/dochter reeds voldoende bekwaam en indien nodig hoe kan dat proces worden opgepakt en wat is een realistische waardering (goodwillbepaling) van de onderneming om overnemende kinderen een goede en verantwoorde start te geven.
Samen wordt getracht een gezonde basis te vinden voor de verkopende en kopende partij.

3. Verkopen aan de organisatie of derden:
Een bedrijf verkopen is een complex proces dat je niet meer kunt over doen. Ondernemers die willen verkopen hebben in toenemende mate behoefte aan support. Als sparringpartner denk ik dan mee bij de waardebepaling (goodwill) van de onderneming en in de meeste gevallen geef ik support tijdens het verkoopproces (onderhandelingen met potentiele kopers e.a.). Daarbij kan worden gedacht aan het opstellen/uitwerken van het verkoopmemorandum, ook wel informatiememorandum genoemd. Maar ook het daadwerkelijk voeren van het verkoopgesprek.

4. Aankopen van een supermarkt:
Wat vinden we van het vestigingsplaats onderzoek, de meer jaren begroting, de goodwill regeling, de contracten en alles wat daarbij komt kijken. Kortom een zeer ingewikkelde materie waar een gemiddelde ondernemer maar een of twee keer in zijn carrière mee te maken heeft.
Het is van groot belang om een ervaren sparringpartner te hebben in dit traject omdat hier de basis ligt voor de toekomst van het bedrijf.

5. Algemeen
De mate van meedenken tijdens het aan- en verkoopproces is afhankelijk van de wensen van opdrachtgever. In de praktijk kan het positief werken om zelf als ondernemer intensief bij het aan- en verkoopproces betrokken te zijn en niet het gehele proces aan een aankoop-of verkoopinstantie over te laten. Dit is ten allen tijde een kwestie van onderling overleg en afstemmen, niet alleen met de ondernemer maar ook met veelal ook met de organisatie de accountant en huisbankier.

 
 

 

 
  www.buitengewoonbier.nl www.josephinevanmensvoort.nl