Home Ervaring Sparringpartner Uitbreiding Relocatie Aan/verkoop

Mediation

Contact  
                   
                   
 

Mediation

In de supermarktsector wordt meestal samengewerkt in de vorm van franchise. Hierin zijn diverse gradaties van een samenwerkingsovereenkomst tot hard-franchise.

In dit spel van samenwerking kunnen spanningsvelden ontstaan.
Denk bijv. aan een discussie over de exclusiviteit in het verzorgingsgebied of over omzetkannibalisme, sterk achterblijvende omzet of marge, komst concurrent, etc.

Overleg met uw organisatie is dan gewenst en ondersteuning van een neutrale gesprekspartner/sparringpartner is dan wel wijs.

Een moederorganisatie heeft een zorgplicht richting haar ondernemers en een adviseur kan daar in goed overleg met deze organisatie trachten een oplossing voor te vinden.
Vaak blijkt dat met een goede communicatie over en weer er veel problemen opgelost kunnen worden.

Een mediator met voldoende expertise en visie kan dan veel problemen voorkomen.