Home Ervaring Sparringpartner Uitbreiding Relocatie Aan/verkoop

Mediation

Contact  
                   
                   
 

Relocatie

De vestigingslocatie van een supermarkt is een van de meest relevante instrumenten van een ondernemer. Eenmaal voor een locatie gekozen, kan niet gemakkelijk verplaatst worden.
De keuze voor een vestigingslocatie is dus een zwaarwegende keuze en beslissend voor de concurrentiepositie.

Bij een gewenst relocatie vindt intensief overleg plaats met de ondernemer over zijn gedachten en wensen. Deze worden vertaald in een plan van aanpak en vervolgens besproken (indien gewenst) met de organisatie.

De lokale overheid heeft bijna altijd een cruciale rol bij dit soort processen.
Betreft het een relocatie naar een nieuw winkelgebied of betreft het een eigen initiatief/ontwikkeling van de ondernemer, waarbij alle medewerking op planologisch gebied verkregen moet worden.
Mijn support richt zich op gesprekken, samen met de ondernemer, met de commerciŽle organisatie en lokale overheid. Aan de hand van schetsplannen (architect) wordt de planvorming besproken.
Indien het project kan voldoen aan de planologische voorwaarden dan wordt een commerciŽle en financiŽle check uitgevoerd om zeker te weten of het project exploitatie-technisch verantwoord is. Deze screening vindt plaats in nauw overleg met de huisbankier en accountant.