Home Ervaring Sparringpartner Uitbreiding Relocatie Aan/verkoop

Mediation

Contact  
                   
                   
 

Uitbreiding

De vestigingslocatie van een supermarkt is een van de meest relevante instrumenten van een ondernemer. Heeft u voldoende meters voor de toekomst?

Een veelvoorkomende vraag is support bij uitbreiding van de supermarktexploitatie.
Deze support kan zich richten op het uitbreiden van de winkelvloeroppervlakte (wvo), maar kan ook specifiek te maken hebben met uitbreiding van de totale bedrijfsvloeroppervlakte, waaronder niet allen toename winkelvloeroppervlakte, maar ook uitbreiding magazijn, sociale ruimte en parkeren.
Uitbreiding zonder toevoeging van parkeerplaatsen is veelal niet mogelijk.

Samen met u wordt een toekomstvisie bepaald, wat wil je als ondernemer bereiken?
Vervolgens gaan wij gezamenlijk de uitbreidingsmogelijkheden in kaart brengen.
Meestal beginnen we met overleg met de lokale overheid (wethouder en beleidsmedewerkers), om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de planvorming te realiseren.
Bepalend zijn de planologische situatie en de bereidheid van een lokale overheid om aan de planvorming medewerking te verlenen. In veel gevallen heeft de organisatie waar men mee samenwerkt een belangrijke stem in het traject. Als er een goede planvorming en onderbouwing aan de uitbreiding ten grondslag ligt dan zal deze medewerking bijna altijd verleend worden.

Vanzelfsprekend zijn de huisbankier en accountant nauw bij deze ontwikkeling betrokken.
Over het algemeen zijn dit langlopende projecten in verband met noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen, omgevingsaanvrage, aankoopprocessen, e.d.